Ulangan Harian II IPS – Masyarakat Indonesia Pada zaman Prasejarah

I. Pilihan Ganda Kisah kehidupan manusia pada masa lampau sebelum mengenal tulisan disebut ….  A. sejarah B. prasejarah C. legenda D. dongeng 2. Benda yang dapat dijadikan bukti peninggalan zaman prasejarah di antaranya …. A. prasasti B. kitab-kitab C. dokumen D. artefak 3. Apakah prasasti itu? A. Piagam atau maklumat yang dipahatkan di atas Read More…